Jobspol

Podatki a zatrudnienie pracowników tymczasowych, o czym pamiętać?

Kwestie podatkowe dla wielu przedsiębiorców podczas zatrudniania pracowników tymczasowych w swojej firmie mogą okazać się niejasne. Warto pamiętać, że w momencie współpracy z agencjami pracy, obowiązki podatkowe jak i doradztwo w tym zakresie realizowane jest w pełni przez agencje pracy. Wynika to zasadniczo z usługi outosurcowania pracowników, pracy przez nich wykonywanych na rzecz firmy przedsiębiorcy. Dlatego korzystając z tego typu usług nie należy obawiać się niejasności.

Czym jest rekrutacja pracowników

agencja pracy

Zanim omówimy kwestie podatkowe, warto przypomnieć najważniejsze definicje. Rekrutacja pracowników jest procesem złożonym, ale jednocześnie klarownym z punktu widzenia warunków dla pracodawcy. Jest to bowiem usługa, w której na podstawie trójstronnej umowy agencja pracy zatrudnia pracowników na umowę o pracę (na czas określony) i następnie oddelegowuje ich do pracy u klienta. W takiej konfiguracji agencja jest głównym pracodawcą, a klient czyli przedsiębiorca korzystający z usług – pracodawcą użytkownikiem.Umowa i jasne warunki

Z punktu widzenia formy współpracy między agencją pracy a przedsiębiorcą rekrutacja pracowników niesie za sobą szereg korzyści dedykowanych przedsiębiorcy. Jedną z najważniejszych zalet poza nadzorem koordynatora i profesjonalnym doradztwem przy doborze kadry pracowniczej jest również oddelegowanie większości formalności związanych z zatrudnieniem pracownika. Na to składają się także kweste prawne wynikające z pobytu pracownika na terenie kraju, aktualność kart bobytu, wiz i wielu innych spraw urzędowo-administracyjnych.

Współpraca z agencją to minimum formalności

Odnosząc się do powyższych aspektów, można śmiało stwierdzić, że umowa regulująca współpracę przedsiębiorcy z agencją pracy odciąża z powyższych obowiązków. Na mocy umowy klient otrzymuje legalnie zatrudnionych w pełni przystosowanych do pracy pracowników tymczasowych. Warto dodać że oferta współpracy z naszą agencją przejmuje zadania związane z oddelegowaniem spraw podatkowych, kontrolowaniem wiz oraz legalności zatrudnienia, oragnizacją badań lekarskich, prowadzeniem wszelkiej dokumentacji związanej z aktami osobowymi pracownika tymczasowego.

Przejęcie kwestii prawnych na agencję

Współpraca z agencją pracy niesie za sobą kompleksową obsługę również na przestrzeni porad prawnych. Taka usługa bardzo dobrze się sprawdza gdy mają Państwo do czynienia z procedurą legalizacji pracy po raz pierwszy lub napotkali Państwo na problemy formalne w trakcie ubiegania się o zezwolenie na pracę. Warto więc zwrócić uwagę na warunki umowy łączącą pracownika z agencją pracy. Nie muszą więc Państwo obawiać się o pominięcie ważnych spraw orgazniacyjnych. To też czyni ofertę rekrutacji pracowników tymczasowych jeszcze bardziej atrakcyjną przez jej kompleksowość.

Chcesz skorzystać z usługi rekrutacji pracowników?

Nasi specjaliści są do twojej dyspozycji.