Jobspol

Współpraca

NASZ CEL

Nasza agencja JOBSPOL działa w branży międzynarodowego i krajowego pośrednictwa pracy.
Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.
Zaufało nam już wielu partnerów, zachęcamy więc do kooperacji.

Poniżej przygotowane przez nas płaszczyzny współpracy. Zależy nam na ciągłym progresie. Wierzymy, że Państwa firma również przyczyni się do wzrostu wybranej z nich.

Sektor współpracy dedykowany wszystkim zainteresowanym firmom oraz agencjom, które są otwarte na rozwój źródeł pozyskiwania nowych pracowników dla Agencji JOBSPOL.

Możliwość nawiązania szerokiej współpracy w zakresie pozyskiwania nowych firm partnerskich dla Naszej agencji oraz bieżących, funkcjonujących miejsc pracy dla Naszych pracowników.

Firma JOBSPOL aktywnie działa na rynkach zagranicznych. Jesteśmy otwarci na nawiązywanie nowych relacji biznesowych. Zależy nam rozszerzaniu zakresu naszych usług oraz zdobywniu wspólnych celi.

Zależy nam na utrzymywaniu stosunków partnerskich. Oferujemy szerokie spektrum współpracy w zakresie pozyskiwania pracowników, dbania o relacje z klientami oraz wzmacnania pozycji wspólnych projektów z kontrahentami.

ZADZWOŃ DO NAS I ZYSKAJ EFEKTYWNYCH PRACOWNIKÓW