Rynek zatrudnienia w Polsce nie od dziś cierpi na niedobór wartościowych i zdecydowanych kandydatów w sektorze produkcyjnym i przetwórczym — na przykład mięsa oraz innych artykułów spożywczych. Przedsiębiorcy mają widoczny problem ze skompletowaniem kadry, co stanowi największą trudność podczas przygotowywania finalnego harmonogramu produkcji, a ciągła rotacja nie sprzyja…

Nikogo nie zaskoczy fakt, że nadrzędnym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest zysk. Ten z kolei najczęściej jest wynikiem szeroko zakrojonej optymalizacji kosztów, połączonej z zabiegami, mającymi na celu utrzymanie wysokiej wydajności. Jednym ze sposobów, aby odpowiedzieć na stale rosnące wymagania rynkowe — szczególnie w kontekście niedoboru wykwalifikowanego personelu…

Coraz większa dynamika w zakresie przepływu personelu w wielu różnych branżach wymaga od podmiotów zatrudniających dużej dozy elastyczności w dostosowywaniu się do panujących trendów. Wynajem pracowników budowlanych stanowi jeden ze sposobów wyjścia naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego rynku, stanowiąc opłacalną i efektywna alternatywę dla tradycyjnych form rekrutacji. Poniżej omawiamy najważniejsze…

W dobie wszechobecnego rozwoju gospodarczego wiele przedsiębiorstw doświadcza dynamicznej ekspansji, która generuje jednak palącą potrzebę uzupełnienia braków kadrowych. Często jednak bywa tak, że kandydaci z Polski, a nawet z Ukrainy, nie wykazują chęci podjęcia zatrudnienia o konkretnym profilu, co znacząco spowalnia proces budowania odpowiedniego zespołu. Odpowiedź na tego…

Nie jest tajemnicą, że podstawą każdego przedsiębiorstwa jest wykwalifikowana i sprawnie działająca kadra. Właściciele firm regularnie ponoszą znaczące koszty związane z rekrutacją oraz szkoleniem, aby spośród szerokiego grona kandydatów wyselekcjonować osoby, które najlepiej sprawdzą się na konkretnym stanowisku. Rozwiązaniem niejako łączącym te dwie kwestie — optymalnego poziomu wykonywanych…

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej to dokument, dzięki któremu cudzoziemcy mogą podjąć się pracy na terytorium kraju, przebywać na jego terenie, a także mieszkać. Podobnie jak w przypadku dowodu, tak karta stałego pobytu wydawana jest na 10 lat. Co ciekawe, po wygaśnięciu jej ważności, nie ma potrzeby ponownego…

Zjawisko pracy tymczasowej dynamicznie zyskuje na popularności, co w naturalny sposób sprawia, że coraz więcej poważnych firm i przedsiębiorstw rozważa skorzystanie z usług agencji. Ten rodzaj zatrudnienia jest zatem dość szeroko komentowany przez branżowych ekspertów, jednak większą ilość publikacji poświęcona jest potencjalnym korzyściom i zagrożeniom postrzeganym z punktu…

W swojej istocie outsourcing oraz praca tymczasowa mogą wydawać się tożsame, koncepcja obu założeń jest bowiem podobna — zakłada ona korzystanie z usług zewnętrznego podmiotu, eliminując tym samym konieczność budowania i utrzymywania własnego zespołu do określonego zadania. Istnieją jednak znaczące różnice — natury prawnej, jak również praktycznej —…

Nie jest tajemnicą, że widmo koronawirusa diametralnie odmieniło krajobraz gospodarczy wielu państw — w tym także Polski. Globalna pandemia nie pozostała bez wpływu na kondycję rodzimych przedsiębiorców, a wygasający trend napływu siły roboczej z Ukrainy, w połączeniu z powoli topniejącą gospodarką, pozostawiły wiele firm w obliczu trudnych do…

Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, skomplikowana sieć zależności biznesowych oraz często trudne do przewidzenia trendy i decyzje konsumenckie — to wszystko niejako wymusza na przedsiębiorcach wzmożoną gotowość do reagowania oraz konieczność ciągłej adaptacji do zmiennej scenerii. Jednym z potencjalnych rozwiązań tej zagwozdki może być skorzystanie z usług agencji…