Author

Admin

Browsing

Rynek zatrudnienia w Polsce nie od dziś cierpi na niedobór wartościowych i zdecydowanych kandydatów w sektorze produkcyjnym i przetwórczym — na przykład mięsa oraz innych artykułów spożywczych. Przedsiębiorcy mają widoczny problem ze skompletowaniem kadry, co stanowi największą trudność podczas przygotowywania finalnego harmonogramu produkcji, a ciągła rotacja nie sprzyja optymalnej organizacji zakładu, nie mówiąc już o dodatkowych kosztach z tytułu zatrudnienia nowego personelu. Skutecznym oraz korzystnym finansowo rozwiązaniem tego problemu jest rekrutacja pracowników z Azji.

Rekrutacja pracowników z Azji — przetwórstwo mięsne i nie tylko

Nie jest tajemnicą, że sektor produkcji i przetwórstwa żywności — w tym mięsa, ale także pozostałych produktów spożywczych, jak słodycze, konserwy czy też gotowe dania — wymagają szczególnego podejścia do wykonywanych obowiązków. Niezwykła dyscyplina w zakresie higieny oraz szeroko rozumianej systematyczności wykonywanych obowiązków są kluczowe w kontekście bezpieczeństwa i zdrowia zarówno personelu, jak i klientów końcowych. Ze względu na swoje usposobienie oraz profesjonalny stosunek do powierzanych zadań, rekrutacja pracowników z Azji jest tutaj doskonałym wyborem.

Kandydaci z tej części globu doskonale sprawdzą się w kontekście wszelkich zadań obejmujących przetwórstwo mięsa, a także pakowanie produktów spożywczych w opakowania jednostkowe oraz zbiorowe. Naturalnie to jedyne gałęzie sektora przemysłowego, gdzie rekrutacja tego typu personelu jest dobrym wyborem — na pracowników z Azji liczyć możemy w ramach praktycznie wszystkich stanowisk wymagających ścisłej dyscypliny oraz wysokiej powtarzalności wykonywanych zadań.

Rekrutacja pracowników z Azji — doskonali kandydaci dla branży przetwórstwa mięsnego

Nasza agencja zatrudnienia tymczasowego pośredniczy w rekrutacji pracowników z kilku różnych państw w południowej oraz północnej Azji. Nasza baza obejmuje między innymi kandydatów z Indonezji, Filipin, Bangladeszu czy Nepalu. Rozpoczęcie zatrudnienia w Europie przez osoby z tej części świata postrzegane jest jako swego rodzaju szansa na poprowadzenie wartościowej kariery — z tego względu przedsiębiorcy mogą liczyć na ich całkowite zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków. Dodatkowo są to również ludzie niezwykle pogodni, wykazujący się przy tym ogromną kulturą osobistą. Nie ma więc mowy o jakichkolwiek problemach natury dyscyplinarnej, co ma szczególne znaczenie przy przetwórstwie mięsa.

Istotną kwestią jest tutaj wyznanie kandydatów. Wśród pracowników z Azji nie brakuje katolików — szczególnie wśród personelu z Filipin — a ich kultura okazuje się dużo bliższa niż mogłoby się początkowo wydawać. Naturalnie duża część rekrutowanego personelu to również muzułmanie, co ma duże znaczenie w kontekście przetwórstwa mięsa. Osoby tego wyznania nie podejmą się zatrudnienia przy wieprzowinie, jednak stanowią doskonałą alternatywę dla wszelkiego typu zakładów rybnych.

Agencja zatrudnienia tymczasowego — rekrutacja pracowników z Azji dla przetwórstwa mięsnego

Dlaczego pozyskując pracowników z Azji w ramach przedsiębiorstw z branży przetwórstwa mięsa warto skorzystać z usług agencji zatrudnienia tymczasowego? Korzyści jest wiele. Począwszy od całkowitego przejęcia odpowiedzialności za proces rekrutacji, aż po kompleksowe wsparcie w kwestiach formalno-administracyjnych, związanych z rejestracją oraz bieżącą obsługą kadrową. Decydując się na rozpoczęcie takiej współpracy jako przedsiębiorca oszczędzasz więc czas oraz środki potrzebne do samodzielnego skompletowania personelu.

Więcej informacji na temat poszczególnych usług świadczonych przez agencję zatrudnienia tymczasowego — w tym o rekrutacji pracowników z Azji dla branży przetwórstwa mięsnego i nie tylko — znajdziesz w dedykowanych sekcjach naszej strony internetowej. Jeśli natomiast nadal masz jakiekolwiek pytania odnośnie oferty lub poszczególnych aspektów przedsięwzięcia, skontaktuj się z naszym biurem — nasi doradcy z radością rozwieją wszelkie wątpliwości!

Nikogo nie zaskoczy fakt, że nadrzędnym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest zysk. Ten z kolei najczęściej jest wynikiem szeroko zakrojonej optymalizacji kosztów, połączonej z zabiegami, mającymi na celu utrzymanie wysokiej wydajności. Jednym ze sposobów, aby odpowiedzieć na stale rosnące wymagania rynkowe — szczególnie w kontekście niedoboru wykwalifikowanego personelu — jest pozyskiwanie pracowników z zagranicy. Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty tej metody na uzupełnienie braków kadrowych, wskazując jednocześnie jej zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Pracownicy z zagranicy — sposób na braki kadrowe

Decydując się na zatrudnienie pracowników z zagranicy przedsiębiorca ma kilka różnych możliwości w zakresie kierunku, z którego pozyskiwani są kandydaci. Choć personel z Ukrainy to ostatnio dość popularne rozwiązanie, to jednak dużo większą estymą cieszą się kandydaci z krajów azjatyckich, którzy na rodzimym rynku zdążyli odznaczyć się wysoką wydajnością oraz niewygórowanymi wymaganiami finansowymi. Mowa tutaj przede wszystkim o personelu z Filipin, Indonezji, Bangladeszu i Nepalu.

Kandydaci z tych krajów, choć na pozór odległych kulturowo, zdolni są do szybkiej aklimatyzacji, jednocześnie będąc ludźmi pogodnymi i otwartymi na odmienne przekonania i zwyczaje — tak w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Cechuje ich również sumienność i dokładność podczas wykonywania obowiązków służbowych, obca im jest natomiast postawa roszczeniowa. Korzystając z usług agencji zatrudnienia tymczasowego, przedsiębiorca jest w stanie pozyskać zarówno personel ogólny, jak i wykwalifikowanych kandydatów o wąskiej specjalizacji.

Jak pozyskać pracowników z zagranicy?

Jeśli chodzi o formalną kwestię pozyskiwania pracowników z zagranicy, przedsiębiorca ma do wyboru dwie drogi — zatrudnienie tymczasowe oraz outsourcing. Pierwsza z wymienionych bliższa jest tradycyjnej formie zatrudnienia, jednak różnicą jest tutaj udział agencji, która niejako przejmuje odpowiedzialność za formalne aspekty pozyskiwania personelu. Rekrutacja, wszelkie wymogi administracyjne oraz kontraktowanie kandydatów — to wszystko leże w gestii agencji zatrudnienia tymczasowego. To przedsiębiorca odpowiedzialny jest jednak za odpowiednie przygotowanie personelu do wykonywania powierzonych zadań, w tym niezbędne szkolenia oraz nadzór.

Outsourcing, choć w wielu elementach podobny, różni się poziomem zaangażowania przedsiębiorcy w codzienne funkcjonowanie zespołu. W tym przypadku określa on raczej docelowy efekt pracy personelu z zagranicy, a faktyczną kontrolę nad jej przebiegiem oraz planem — a tym samym wydajnością poszczególnych kandydatów — sprawuje firma outsourcingowa. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że przedsiębiorca nie musi zajmować się kwestią zakwaterowania kadry.

Korzyści zatrudnienia pracowników z zagranicy

Jedną z największych zalet pozyskiwania pracowników z zagranicy jest fakt, że całość procesu rekrutacyjnego pozostaje po stronie agencji zatrudnienia tymczasowego, która pośredniczy w przedsięwzięciu. Podobnie wygląda kwestia wszelkich formalności wynikających z administracyjnych wymogów zatrudnienia obcokrajowców — w tym rejestracja, zakontraktowanie oraz obsługa płacowo-kadrowa. Przeniesienie odpowiedzialności za te procesy w prosty sposób przekłada się na oszczędność czasu, który przedsiębiorca musiałby poświęcić na ich realizacją, co jednocześnie prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych.

Kolejnym aspektem, który nierozerwalnie łączy się jednak z punktem poprzednim, jest specyfika samych pracowników z zagranicy. Agencja zatrudnienia tymczasowego dysponuje rozległą bazą kandydatów, co pozwala pozyskać personel dopasowany do profilu działalności przedsiębiorcy oraz branży, w której ten funkcjonuje. Nie bez znaczenia jest tutaj również czas trwania oraz elastyczność całego procesu, co znacząco zwiększa swobodę w kontekście realizacji kolejnych projektów.

Postaw na pracowników z zagranicy!

Więcej informacji na temat omawianej formy zatrudnienia znajdziesz na naszej stronie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami — nasi doradcy z chęcią rozwieją wszelkie wątpliwości!

Coraz większa dynamika w zakresie przepływu personelu w wielu różnych branżach wymaga od podmiotów zatrudniających dużej dozy elastyczności w dostosowywaniu się do panujących trendów. Wynajem pracowników budowlanych stanowi jeden ze sposobów wyjścia naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego rynku, stanowiąc opłacalną i efektywna alternatywę dla tradycyjnych form rekrutacji. Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty tego rodzaju zatrudnienia, wskazując jego zalety oraz potencjalne trudności, a także obszary, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Wynajem pracowników budowlanych — jak to działa?

Cały proces wynajmu pracowników — zarówno w branży budowlanej, jak i w pozostałych sektorach rynku — należy do stosunkowo prostych. Faktycznym podmiotem, który formalnie zatrudnia kandydata, jest agencja zatrudnienia tymczasowego. Następnie, po zawarciu umowy między agencją a przedsiębiorcą, personel zostaje oddelegowany do wykonywania obowiązków w docelowym miejscu realizacji projektu. Taka forma pozyskiwania kadry niejako zdejmuje z klienta dużą część odpowiedzialności za proces uzupełnienia braków kadrowych, zapewniając tym samym sporą dozę wolności w kontekście podejmowanych działań.

Specyfika branży budowlanej a wynajem pracowników

Charakterystyka oraz specyficzne wymagania branży budowlanej zdecydowanie sprzyjają omawianej formie zatrudnienia. Realizacja projektów ograniczonych czasowo oraz stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na personel o wąskiej specjalizacji to aspekty, które w dużej mierze przemawiają za wynajmem pracowników. Jako że sprawne skompletowanie zespołu ukierunkowanego na wykonanie konkretnych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych i nie tylko, skorzystanie z usług agencji w tym zakresie wydaje się rozwiązaniem optymalnym.

Korzyści płynące z leasingu personelu

Jedną z największych zalet wynajmu pracowników budowlanych jest fakt, że odpowiedzialność wszelkie aspekty formalno-administracyjne leży po stronie agencji zatrudnienia tymczasowego. Obejmuje to zarówno kwestię wypłat wynagrodzeń, rozliczenia podatkowego oraz pozostałych obszarów obsługi kadrowo-płacowej, jak i ewentualnych formalności związanych z zakwaterowaniem oraz legalnym pobytem na terenie kraju.

Kolejną korzyścią, która niejako wynika z poprzedniej, jest możliwość pozyskania kandydatów o konkretnej specjalizacji, bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonego procesu rekrutacyjnego. Znalezienie personelu o konkretnych kwalifikacjach jest przedsięwzięciem niezwykle kosztownym i czasochłonnym — nasza agencja dysponuje natomiast rozległą bazą kandydatów o określonym profilu, którzy tylko czekają na podjęcie zatrudnienia u naszych klientów.

Wynajem pracowników budowlanych pozwala również na dużo większą swobodę w zakresie realizacji kolejnych projektów. Przedsiębiorca nie musi obawiać się odpływu personelu oraz konieczności zapewnienia ciągłości zatrudnienia. Tego rodzaju elastyczność sprzyja również podejmowaniu odważnych decyzji, mających na celu rozwój firmy, gdyż skorzystanie z usług agencji tymczasowego znacząco zmniejsza ryzyko finansowe.

Wynajem pracowników budowlanych — nowoczesna forma zatrudnienia

Nie bez powodu zatem wynajem pracowników w obrębie branży budowlanej dynamicznie zyskuje na popularności. Nasza agencja zatrudnienia tymczasowego dysponuje obszerną bazą kandydatów, wśród których znaleźć można zarówno personel ogólny, jak i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem — w tym między innymi murarzy, dekarzy, tynkarzy, cieślów i operatorów maszyn. Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam na wypracowanie skutecznych schematów działania oraz nabycie rozległego doświadczenia branżowego, co w połączeniu z doskonałą znajomością procesów administracyjno-formalnych skutkuje kompleksową usługa na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do zapoznania się z kompletnym wymiarem naszej oferty, która dostępna jest na naszej stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wynajmu pracowników budowlanych zapraszamy natomiast do kontaktu — nasi doradcy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania.

W dobie wszechobecnego rozwoju gospodarczego wiele przedsiębiorstw doświadcza dynamicznej ekspansji, która generuje jednak palącą potrzebę uzupełnienia braków kadrowych. Często jednak bywa tak, że kandydaci z Polski, a nawet z Ukrainy, nie wykazują chęci podjęcia zatrudnienia o konkretnym profilu, co znacząco spowalnia proces budowania odpowiedniego zespołu. Odpowiedź na tego typu zagwozdkę stanowią pracownicy z Indonezji — dzięki doświadczeniu oraz dogłębnej znajomości realiów rynkowych nasza agencja zatrudnienia tymczasowego jest w stanie zapewnić stały dopływ kandydatów z tej części Azji.

Pracownicy z Indonezji odpowiedzią na braki kadrowe

Ten należący do Południowo-Wschodniej Azji kraj liczy przeszło 260 mieszkańców — co czyni go jednym z najbardziej bogatych rynków w kontekście pozyskiwania kandydatów do zatrudnienia. Dominującą religią na terenie tego Państwa jest islam, choć widoczne są również wyraźne wpływy katolickie. Swoista mieszanka wyznań sprawia, że tamtejsi obywatele pozostają niezwykle otwarci na kwestie wiary i różnic kulturowych, co przekłada się również na zdrowy stosunek Indonezyjczyków do pracodawcy oraz wykonywanych obowiązków.

Stosunkowo trudna sytuacja ekonomiczna, spowodowana nie najlepszą kondycją gospodarczą państwa, sprawia, że pracownicy z Indonezji tym chętniej opuszczają kraj w poszukiwaniu zatrudnienia. Czyni to z nich bardzo korzystną alternatywę dla kandydatów zza naszej wschodniej granicy, gdyż chętnie podejmą się oni nawet najbardziej wymagających zadań— jednocześnie obca jest dla nich postawa roszczeniowości i wyrachowania.

Zalety pozyskiwania pracowników z Indonezji

Kandydaci z Indonezji doskonale odnajdują się w kontekście wszelkiego typu prac wymagających manualnej zręczności. Cechuje ich wysoka wydajność oraz nienaganna kultura wykonywania obowiązków, co ma szczególne znaczenie na przykład przy wszelkiego rodzaju produkcji taśmowej. Warto pamiętać, że są to przede wszystkim osoby bez specjalistycznych kwalifikacji — choć naturalnie istnieją wyjątki od tej reguły — kierowaniu to ogólnych zadań. Kandydaci zatrudniani za pośrednictwem naszej agencji są gotowi przyjechać do naszego kraju na 3 lata (zazwyczaj z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 3).

Istotną cechą kulturową pracowników z Indonezji jest fakt, że nie spożywają oni alkoholu. Eliminuje to całą gamę potencjalnych problemów w zakresie wydajności oraz gotowości do wykonywania zadań, co niestety nie jest takie oczywiste w przypadku innych nacji. Są to również ludzie uczciwi i lojalni, którzy sumiennie wykonują powierzone im obowiązki.

Pracownicy z Indonezji — dlaczego warto skorzystać z usług agencji?

Zalet wynikających ze skorzystania z usług agencji zatrudnienia tymczasowego jest wiele. Decydując się na takie wsparcie niejako przekazujesz całą odpowiedzialność za proces rekrutacyjny na barki agencji, dzięki czemu nie tylko oszczędzasz środki, ale przede wszystkim czas, który spożytkować możesz na rozwój przedsiębiorstwa. Nie musisz również przejmować się kwestią transportu czy zakwaterowania przyszłej kadry, nie mówiąc już o osobistej weryfikacji kandydatów z Azji.

Po naszej stronie leży również kwestia wszelkiego rodzaju formalności oraz wymogów administracyjnych. Korzystając z usług agencji masz zatem pewność, że wszystkie dokumenty zostały wypełnione poprawnie, co w praktyce całkowicie eliminuje ryzyko jakichkolwiek błędów lub niedopatrzeń z Twojej strony.

Postaw na pracowników z Indonezji!

W obliczu nasilającego się odpływu kandydatów zza wschodniej granicy — przede wszystkim na rzecz naszych zachodnich sąsiadów — coraz liczniejsze grono przedsiębiorców decyduje się na pozyskanie pracowników z Indonezji oraz innych części Azji. Nasza agencja dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz strukturami, aby sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić Cię przez proces kompletowania personelu. Zapraszamy tym samym do zapoznania się z kompletnym wymiarem naszej oferty, która dostępna jest na naszej stronie internetowej, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Nie jest tajemnicą, że podstawą każdego przedsiębiorstwa jest wykwalifikowana i sprawnie działająca kadra. Właściciele firm regularnie ponoszą znaczące koszty związane z rekrutacją oraz szkoleniem, aby spośród szerokiego grona kandydatów wyselekcjonować osoby, które najlepiej sprawdzą się na konkretnym stanowisku. Rozwiązaniem niejako łączącym te dwie kwestie — optymalnego poziomu wykonywanych obowiązków przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków — jest outsourcing pracowniczy. Poniżej omawiamy najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem.

Czym właściwie jest outsourcing pracowniczy?

Polegając dosłownym tłumaczeniu tego angielskiego słówka dowiemy się, że oznacza ono korzystanie z zewnętrznych źródeł — i jest to definicja zaskakująco bliska prawdy również w kontekście biznesowym. Outsourcing pracowniczy obejmuje bowiem wynajem zespołu lub pojedynczych osób do wykonania określonego zadania, usługi lub projektu. Najczęściej odbywa się to przy udziale agencji zatrudnienia tymczasowego.

Warto jednak pamiętać, że przedmiotem umowy z agencją jest właśnie określona usługa — zakres działań bądź konkretne zadanie, które pracownicy mają wykonać. Oznacza to, że przedsiębiorca nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad przebiegiem usługi outsourcingowej, zamiast tego oczekując jedynie efektu będącego przedmiotem umowy. Pieczę nad osobami zatrudnionymi sprawuje agencja, co zdejmuje z właścicieli firm odpowiedzialność za motywację oraz monitorowanie wydajności kadry.

Outsourcing pracowniczy — zalety dla przedsiębiorcy

Korzystanie z usług agencji zatrudnienia tymczasowego niesie ze sobą szereg korzyści dla właścicieli firm. Zdecydowanie najbardziej odczuwalną z nich jest wyeliminowanie wydatków — zarówno finansowych, jak i kosztu czasu — wynikających z konieczności przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także późniejszych działań administracyjno-kadrowych. Odpowiedzialność prowadzenia dokumentacji płacowej również spoczywa na barkach agencji, podobnie jak nadzór nad wdrażanym projektem oraz monitorowanie bieżących wyników.

Dodatkowym atutem z punktu widzenia przedsiębiorcy jest również możliwość zatrudnienia specjalistów dopasowanych do profilu działalności firmy. Outsourcing pracowniczy umożliwia w dużo większym stopniu kontrolować kwalifikacje kadry, co nie tylko sprzyja dużo szybszemu wdrażaniu projektów, ale również pozwala na zachowanie sporej dozy elastyczności w kontekście kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Eliminując konieczność wiązania się umową bezpośrednio z kandydatem, zamiast tego płacąc za określoną usługę, firma jest w stanie podejmować więcej innowacyjnych i nieco bardziej ryzykownych działań, minimalizując ryzyko straty finansowej.

Korzyści outsourcingu z punktu widzenia pracownika

Outsourcing pracowniczy okazuje się korzystny również z punktu widzenia osoby zatrudnianej. Korzystanie z usług agencji znacząco ułatwia postawienie pierwszych kroków w branży zgodnej z kwalifikacjami, pozwalając na zdobycie cennego doświadczenia w zawodzie. Jest to również dobra propozycja dla kandydatów o ugruntowanej pozycji na rynku — umożliwia bowiem podjęcie zatrudnienia o bardziej specjalistycznym charakterze.

Nowoczesna forma zatrudnienia — outsourcing pracowniczy

Nie bez powodu zatem rozwiązanie to dynamicznie zyskuje na popularności — zarówno w odniesieniu do wielkich biznesów, jak i przedsiębiorstw o nieco mniejszej skali. Dodatkowym aspektem, docenianym przez wielu właścicieli firm, jest również możliwość łatwego pozyskania personelu z zagranicy. Pośrednictwo agencji w tym zakresie pozwala korzystać z usług wykwalifikowanej kadry bez konieczności wypełniania skomplikowanych formalności. Szczególnie zyskujące na popularności kierunki pozyskiwania kandydatów do kraje azjatyckie — między innymi Filipiny oraz Indonezja.

Jak zatem widać, outsourcing pracowniczy stanowi korzystną alternatywę dla tradycyjnych form zatrudnienia, na którą decyduje się wielu przedsiębiorców. Więcej na temat wynajmu personelu dowiesz się z pozostałych artykułów dostępnych na naszej stronie internetowej.

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej to dokument, dzięki któremu cudzoziemcy mogą podjąć się pracy na terytorium kraju, przebywać na jego terenie, a także mieszkać. Podobnie jak w przypadku dowodu, tak karta stałego pobytu wydawana jest na 10 lat. Co ciekawe, po wygaśnięciu jej ważności, nie ma potrzeby ponownego składania wniosku o zezwolenie na pobyt w kraju. Zamiast tego składa się wniosek o wydanie samej karty. W artykule znajdziesz informacje takie jak: komu przysługuje karta stałego pobytu, w jaki sposób ją można uzyskać i jakich dokumentów do tego będziesz potrzebować.

Komu przysługuje karta stałego pobytu?

Dokument ten wydawany jest cudzoziemcom, którzy dostali zezwolenie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przed tym konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Jednym z nich jest konieczność nieprzerwanego mieszkania na terenie państwa przez 5 lat. Okres ten może wynikać z konieczności posiadania azylu, ochrony uzupełniającej bądź ze względów humanitarnych. Przysługuje to także osobom posiadającym Kartę Polaka, które nie mają obywatelstwa polskiego, aczkolwiek dokument ten potwierdza przynależność jego posiadacza do narodowości.

Zezwolenie na pobyt stały otrzymują także cudzoziemcy, którzy posiadają polskie pochodzenie i planują na stałe zamieszkać na terenie kraju. Może też być wydane potomkom osoby, która posiada obywatelstwo polskie. To samo dotyczy się dziecka cudzoziemcy, który posiada już zezwolenie i kartę stałego pobytu. W obu przypadkach warunkiem jest, aby potomek pozostawał pod opieką tejże osoby. Zezwolenie to wydawane jest także cudzoziemcom pozostającym w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Procedura uzyskania karty stałego pobytu

Przed dostaniem dokumentu konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Takie zezwolenie ma bezterminową ważność, a więc cudzoziemiec, który je uzyskuje, może dożywotnio z niego korzystać. Jedynym warunkiem jest wymiana karty co dziesięć lat. Wniosek powinien być złożony nie później do urzędu wojewódzkiego niż ostatni dzień legalnego pobytu na terytorium państwa polskiego.

To, ile cała procedura będzie trwała, zależy od indywidualnej sytuacji cudzoziemca, który ubiega się o wydanie zezwolenia na pobyt stały. Mimo wszystko zgodnie z przepisami wnioskodawca nie powinien na decyzję czekać dłużej niż 3 miesiące. Urząd wojewódzki może oczywiście przedłużyć trwanie sprawy, powinien, jednakże nie tylko powiadomić o tym wnioskodawcę, ale także podać przy tym przyczyny, z jakich wynika opóźnienie.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Udając się do urzędu wojewódzkiego, konieczne będzie przygotowanie niezbędnych do wydania zezwolenia i karty, dokumentów. Do nich należą między innymi: 4 aktualne fotografie, dokumentacja potwierdzająca dane, które zostały zawarte w składanym wniosku, dowód opłacenia opłaty skarbowej. Poza tym konieczne jest przygotowanie samego wniosku o zezwolenie na pobyt stały w dwóch egzemplarzach i posiadanie oryginału zagranicznego paszportu, który okazywany jest jedynie do wglądu. Innymi słowy, paszport otrzymuje się z powrotem tego samego dnia.

W niektórych przypadkach, w zależności od uzasadnienia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały, może być konieczne dołączenie: odpisu aktu urodzenia bądź aktu potwierdzającego zawarcie małżeństwa, kserokopii Karty Polaka, dokumentu potwierdzającego nieprzerwany pobyt na terenie państwa polskiego przez okres 5 lat. Przed udaniem się do urzędu wojewódzkiego warto zadzwonić i spytać się, jakie dokładnie informacje będą potrzebne, aby skutecznie móc złożyć wniosek.

Co daje posiadanie karty stałego pobytu?

Dzięki niej możliwe jest nie tylko mieszkanie i podjęcie pracy na terenie państwa polskiego. Umożliwia ona także przemieszczanie się w obrębie strefy Schengen, bez konieczności posiadania swojego paszportu. W takim przypadku dokumentem potwierdzającym tożsamość danego cudzoziemca będzie po prostu karta stałego pobytu działająca na podobnej zasadzie, co dowód. Trzeba, jednakże pamiętać, że wyjazd do innego kraju nie powinien przekraczać 90 dni w okresie wynoszącym 180 dni.

Zjawisko pracy tymczasowej dynamicznie zyskuje na popularności, co w naturalny sposób sprawia, że coraz więcej poważnych firm i przedsiębiorstw rozważa skorzystanie z usług agencji. Ten rodzaj zatrudnienia jest zatem dość szeroko komentowany przez branżowych ekspertów, jednak większą ilość publikacji poświęcona jest potencjalnym korzyściom i zagrożeniom postrzeganym z punktu widzenia kandydata, co nie stanowi jednak pełnego obrazu sytuacji. Dlatego właśnie poniżej omawiamy najważniejsze zalety pracy tymczasowej z perspektywy właściciela firmy.

Praca tymczasowa — najważniejsze korzyści dla Twojej firmy

Podstawową korzyścią płynącą z tej formy zatrudnienia jest wysoki poziom wolności oraz niespotykana wcześniej elastyczność w działaniu, niemożliwe do utrzymania w przypadku tradycyjnego stosunku pracy. Pozwala ona dynamicznie reagować na zmieniające się trendy rynkowe oraz szybciej wdrażać nowe projekty. Jest to również dobry sposób, aby na bieżąco regulować liczbę członków poszczególnych zespołów w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania firmy. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw z branż sezonowych, gdzie największy ruch przypada na kilka określonych miesięcy w ciągu roku.

Większa wolność w zakresie wymiaru zatrudnienia to nie tylko możliwość reagowania na nagłe i niespodziewane zawirowania kadrowe — między innymi choroby, zwolnienia, urlopy czy też inne, nierzadko stosunkowo długie nieobecności — to także sposób na minimalizowanie ryzyka towarzyszącego podejmowaniu nowych przedsięwzięć. Umowa z agencją pracy tymczasowej pozwala na zakontraktowanie wykwalifikowanej kadry w niemal dowolnym wymiarze czasowym — kilka miesięcy, tygodni, a niczym niespotykanym nie są nawet zlecenia kilkudniowe. Dzięki temu firma jest w stanie wdrażać dodatkowe projekty bez ponoszenia znacznych kosztów związanych z bezpośrednim pozyskiwaniem i zatrudnianiem specjalistów.

Oszczędność czasu i środków — zalety pracy tymczasowej

Korzystanie z usług agencji zatrudnienia tymczasowego to również skuteczny sposób na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Podstawowym obszarem dla oszczędności jest naturalnie proces rekrutacyjny, który w tym przypadku pozostaje w gestii agencji. Opłaca się to szczególnie w odniesieniu do projektów krótkoterminowych, a także dla zapewnienia ciągłości przedsięwzięć już trwających.

W praktyce oznacza to całkowite przejęcie przez agencję obowiązków formalnych i administracyjnych. Począwszy od kwestii umów i wynagrodzenia, poprzez ubezpieczenie oraz ewentualne odszkodowania, a na dodatkowych badaniach i szkoleniach kończąc. Taki układ pozwala firmie w pełni wykorzystać wiedzę i umiejętności kandydatów bez konieczności zagłębiania się w sprawy administracyjne, co samo w sobie stanowi oszczędność czasu, a tym samym pieniędzy.

Dodatkowym atutem jest fakt, że w przypadku pracy tymczasowej nad konkretnymi projektami agencja zazwyczaj wyznacza również koordynatora, którego zadaniem jest nadzorowanie realizacji przedsięwzięcia. Nie tylko zdejmuje to z nas odpowiedzialność za bezpośrednią kontrolę nad osobami zatrudnionymi, ale również umożliwia znacznie lepszy przepływ informacji i wytycznych. Dzięki temu możemy monitorować jedynie efektywność całego przedsięwzięcia, zamiast wydajności poszczególnych jednostek.

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej — nieograniczone możliwości

Zatrudnienie pracowników na zasadzie tymczasowej niesie ze sobą także kilka innych zalet. Jest to sposób na dokładne sprawdzenie kandydatów, którym następnie firma może zaproponować umowę na stałe. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie pozyskać specjalistów bez ponoszenia kosztów rekrutacji, jednocześnie eliminując potrzebę szkolenia wstępnego. Pomaga to również wypełnić braki kadrowe na czas poszukiwania odpowiedniego kandydata.

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej jest zatem atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, niezależnie od profilu działalności firmy. Do zalet tej koncepcji należą między innymi większa elastyczność, oszczędność środków i czasu oraz możliwość pozyskania wykwalifikowanego personelu.

W swojej istocie outsourcing oraz praca tymczasowa mogą wydawać się tożsame, koncepcja obu założeń jest bowiem podobna — zakłada ona korzystanie z usług zewnętrznego podmiotu, eliminując tym samym konieczność budowania i utrzymywania własnego zespołu do określonego zadania. Istnieją jednak znaczące różnice — natury prawnej, jak również praktycznej — które stawiają te dwa koncepty niejako po przeciwnych stronach spektrum. Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty odróżniające outsourcing pracowniczy od zatrudnienia tymczasowego.

Outsourcing i praca tymczasowa — kto komu podlega?

Podstawową różnicą między dwoma konceptami jest układ zależności spajający poszczególne podmioty objęte umową. W przypadku outsourcingu pracowników zleceniodawca (przedsiębiorca) zamawia pewien zestaw usług u firmy outsourcingowej. To właśnie ta firma obejmuje pełne zwierzchnictwo nad zespołem faktycznie realizującym dany projekt — zleceniodawca jedynie określa pożądane efekty wynikające ze współpracy, w jego gestii nie leży natomiast przekazywanie poleceń czy też nadzór nad przebiegiem przedsięwzięcia. Jest to powszechne rozwiązanie dla takich obszarów jak administracja, IT, księgowość, sprzątanie czy ochrona.

W przypadku zatrudnienia tymczasowego natomiast to użytkownik, czyli finalny pracodawca staje się bezpośrednim zwierzchnikiem zespołu lub pojedynczych kandydatów. To kierownictwo podmiotu zatrudniającego odpowiada za dystrybucję i egzekwowanie zadań, a także za wdrożenie nowo zatrudnionych w standardowy tryb funkcjonowania firmy. Z tego rozwiązania korzysta się powszechnie w przypadku branż sezonowych oraz jednorazowych projektów specjalistycznych.

Podstawa prawna oraz konsekwencje uchybień i niedopatrzeń

Z punktu widzenia prawa outsourcing nie jest w żaden sposób regulowany, a umowa stanowiąca o zawarciu takiego układu określana jest jako nienazwana. W związku z tym realizacja tego typu przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Najczęstszą formą kontraktu zawieranego między podmiotami w tym przypadku jest umowa zlecenie.

Z kolei praca tymczasowa znajduje pełne odzwierciedlenie w prawie polskim — określa ją ustawa regulująca stosunki między podmiotami gospodarczymi wchodzącymi w skład układu. W odróżnieniu do outsourcingu, warunki zatrudnienia muszą być w tym przypadku uzgodnione również z użytkownikiem, czyli pracodawcą.

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wykrytych podczas kontroli PIP może ona nawet zarządzić przekwalifikowanie umowy cywilnoprawnej na tradycyjny kontrakt o pracy tymczasowej, co jednocześnie wiąże się z finansowymi konsekwencjami ze strony podmiotu zatrudniającego. W przypadku wykazania, że podmiot deklarujący świadczenie usługi outsourcingowej w rzeczywistości oferuje zatrudnienie tymczasowe może on podlegać karze grzywny nawet do 100 000 złotych.

Różnice między outsourcingiem a pracą tymczasową

Omówiliśmy już pewne istotne kwestie zawierające rozbieżności pomiędzy tymi dwoma koncepcjami zatrudnienia, lecz naturalnie nie są to wszystkie aspekty je odróżniające. Takową stanowi chociażby rodzaj wykonywanych obowiązków. Podczas gdy outsourcing nie podlega żadnym prawnym regulacjom w tym zakresie, podmiot zatrudniający tymczasowo zobowiązany jest do przestrzegania pewnych zasad. Te z kolei obejmują między innymi zakaz zlecania zadań szczególnie niebezpiecznych, zastępowania kadry uczestniczącej w legalnym strajku lub obsady na stanowisku wymagające posiadania broni.

Kolejnym aspektem jest kwestia wynagrodzenia oraz okresu zatrudnienia. Ponownie — outsourcing nie podlega praktycznie żadnym ograniczeniom w tym aspekcie, naturalnie poza minimalną stawką wynagrodzenia. Praca tymczasowa nie może z kolei trwać dłużej niż 18 miesięcy (jest to czas zsumowany przypadający na 3 lata). Zarobki natomiast muszą odpowiadać ogólnym zasadom wynagradzania panującym w przedsiębiorstwie.

Warto znać różnicę

Mimo kilku aspektów wspólnych, omawiane formy zatrudnienia wykazują wiele istotnych różnic, znajomość których może uchronić przedsiębiorcę przed poniesieniem znacznych konsekwencji finansowych. Jest to również kwestia niebagatelna z punktu widzenia osoby zatrudnianej, gdyż w dużej determinuje ona przysługujące jej prawa.

Nie jest tajemnicą, że widmo koronawirusa diametralnie odmieniło krajobraz gospodarczy wielu państw — w tym także Polski. Globalna pandemia nie pozostała bez wpływu na kondycję rodzimych przedsiębiorców, a wygasający trend napływu siły roboczej z Ukrainy, w połączeniu z powoli topniejącą gospodarką, pozostawiły wiele firm w obliczu trudnych do załatania braków kadrowych. Skutecznym — a przede wszystkim bezpiecznym — wyjściem z tej sytuacji okazuje się rekrutacja pracowników z regionu południowo-wschodniej Azji, konkretnie z Indonezji oraz Filipin.

Koronawirus a gospodarka

Czasy pandemii koronawirusa znacznie ograniczyły możliwości normalnego funkcjonowania wielu polskich przedsiębiorców. Wiele firm zostało zmuszonych do ograniczenia zakresu swojej aktywności, podczas niektóre całkowicie wstrzymały działalność. Zatrudnienie dodatkowego wsparcia z Filipin oraz Indonezji może stanowić pomoc w tej kwestii.

Pracownicy z Indonezji oraz Filipin w czasie koronawirusa

Oba z branych pod uwagę krajów mogą poszczycić się stosunkowo korzystnymi statystykami w kontekście panującej pandemii. Stosunek liczby przypadków oraz śmierci będących bezpośrednim wynikiem zakażenia koronawirusem do całkowitej populacji utrzymany jest na niskim poziomie, co znacząco redukuje ryzyko zarażenia. Dzięki temu rekrutacja pracowników z Indonezji i Filipin staje się atrakcyjną i bezpieczną opcją dla przedsiębiorców z wielu obszarów rynku. Duża liczba ludności tych krajów zapewnia dostateczną siłę roboczą do przetrwania tego trudnego pod względem gospodarczym okresu.

Istotną zaletą jest również specyfika samych kandydatów. Osoby z tej części Azji cechują się nadzwyczajną otwartością — zarówno w kontekście powierzanych zadań, jak i kontaktów międzyludzkich — a także wyjątkową lojalnością. Chęć polepszenia swej sytuacji materialnej oraz perspektywa wyjazdu do kraju powszechnie uważanego za zamożny motywuje ludność z Filipin oraz Indonezji do wytężonej i sumiennej pracy. Brak wygórowanych roszczeń oraz pogodne usposobienie czyni z nich pracowników idealnych, nie tylko w czasie pandemii koronawirusa.

Dlaczego warto postawić na pracowników z Filipin oraz Indonezji

Wbrew pozorom Filipińczycy i Polacy mają wiele wspólnego — zarówno w sensie kulturowym, jak personalnym. Jako jedyne katolickie państwo w tej części Azji (około 80% wyznawców tej religii) kraj ten pod względem obyczajowości i kultywowanych zwyczajów nie odbiega zbytnio od tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. Przeszło stumilionowa populacja to nieoceniony potencjał dla agencji rekrutującej — wśród ludności nie brakuje wykwalifikowanych fachowców o wąskiej specjalizacji, jak również pracowników ogólnych. Tamtejszych kandydatów cechuje nadzwyczajna otwartość i szeroko pojęta pogoda ducha — poza umiejętnościami zawodowymi Filipińczycy wnoszą pozytywną aurę oraz miłą atmosferę.

Mimo że dominującą religią w Indonezji jest Islam, mieszkańcy tego kraju wykazują dość swobodne podejście do kwestii wyznaniowych. Populacja na poziomie 260 milionów sprawia, że nawet stosunkowo niewielki odsetek ludności chrześcijańskiej w praktyce oznacza kilkanaście milionów katolików. Różnice kulturowe nie stanowią jednak zbyt uciążliwej bariery dla przedsiębiorców, gdyż kandydaci z tej części globu okazują się być niezwykle otwarci w kwestii odmiennych obyczajów i przyjętych norm, przy tym pozostając solidnymi i uczciwymi pracownikami. W kwestii kwalifikacji, Indonezyjczycy to głównie osoby z doświadczeniem w branży budowlanej, choć znaleźć można również kandydatów o innych umiejętnościach.

Jak uzupełnić kadrę pracowniczą w czasach koronawirusa?

Rekrutacja osób z Indonezji oraz Filipin jest skutecznym wyjściem na radzenie sobie z negatywnym wpływem gospodarczym koronawirusa, widocznym w wielu obszarach rynku. Pozorna bariera kulturowa nie sprawia żadnych kłopotów w szybkiej aklimatyzacji kandydatów. Wśród pozyskiwanych pracowników znajdują się także wysoce wykwalifikowani specjaliści, z których wiedzy i doświadczenia czerpać mogą rodzimi przedsiębiorcy z wielu branż. W obliczu stopniowego zwalniania tendencji do zatrudniania kandydatów ze wschodniej części Europy, rekrutacja pracowników z Azji południowo-wschodniej okazuje się doskonałym sposobem na uzupełnienie kadry w obliczu koronawirusa.

Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, skomplikowana sieć zależności biznesowych oraz często trudne do przewidzenia trendy i decyzje konsumenckie — to wszystko niejako wymusza na przedsiębiorcach wzmożoną gotowość do reagowania oraz konieczność ciągłej adaptacji do zmiennej scenerii. Jednym z potencjalnych rozwiązań tej zagwozdki może być skorzystanie z usług agencji zatrudnienia tymczasowego — nowoczesnej formy doraźnego pozyskiwania kadry.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Najogólniej rzecz ujmując, jest to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej, która pod nadzorem docelowego podmiotu wykonywać ma określone zadania służbowe. Kluczowym aspektem jest fakt, że wszystkie te podmioty — kandydat, agencja i przedsiębiorca — związanie są umową regulującą warunki zatrudnienia.

Polskie prawo dość precyzyjnie reguluje warunki tego rodzaju zatrudnienia, a konkretnie — kiedy jest ono nie możliwe. Tak więc pracownik tymczasowy nie może zostać zatrudniony do wykonywania zadań szczególnie niebezpiecznych, nie może on także zastąpić osoby uczestniczącej w strajku lub zwolnionej z przyczyn od siebie niezależnych przez okres 3 miesięcy od owego zwolnienia. Okres zatrudnienia takiego kandydata nie może również przekraczać jednego roku.

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji?

Podstawową zaletą takiej kooperacji jest przeniesienie wszystkich obowiązków formalnych dotyczących kandydata z przedsiębiorcy na agencję, która de facto staje się podmiotem zatrudniającym. Oznacza to, że odpowiedzialność za rozliczenia, ubezpieczenie oraz odprowadzanie podatku dochodowego spoczywa na agencji właśnie. Taki stan rzeczy znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcy, oszczędzają jednocześnie czas i środki.

Istotnym czynnikiem jest również selekcja i rekrutacja kandydatów. Korzystając z usług agencji przedsiębiorca zdejmuje z siebie obowiązek poszukiwania kandydatów oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Nie tylko oszczędza on w ten sposób cenny czas — a tym samym również środki — ale zyskuje także możliwość łatwego pozyskania wysoce wyspecjalizowanych fachowców.

Zalety zatrudnienia pracowników tymczasowych Ten sposób na uzupełnienie braków kadrowych niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści dla przedsiębiorców. Najważniejsze zalety zatrudnienia pracowników tymczasowych to:

  • możliwość szybkiej adaptacji do panujących warunków — elastyczność w uzupełnianiu braków kadrowych w ramach zastępstwa lub konieczności poszerzenia zespołu;
  • praca nad określonym projektem — możliwość zatrudnienia specjalistów celem wykonania określonego zadania;
  • nowa perspektywa — świeże spojrzenie nierzadko nadaje projektowi właściwy kierunek;
  • wysoka efektywność — kandydaci przyzwyczajeni do tej formy zatrudnienia nastawieni są na szybkie dostarczanie rezultatów;
  • wysokie kwalifikacje — możliwość dokonania selekcji spośród najlepszych kandydatów o wąskiej specjalizacji;
  • szybka rekrutacja — brak konieczność samodzielnego pozyskiwania i sprawdzania kandydatów.

W jakim momencie warto postawić na pracownika tymczasowego?

Ta forma zatrudnienia może stanowić doskonałe remedium na wszelkiego rodzaju braki kadrowe — zarówno w kontekście zastępstwa nieobecnego członka zespołu, jak i jego poszerzenia z uwagi na większy natłok obowiązków. Z usług agencji warto zatem skorzystać w przypadku różnego typu nieobecności długoterminowych — urlopy macierzyńskie, L4 — a także podejmowania projektów wymagających dużego nakładu środków oraz wykwalifikowanej kadry.

Co zyskuje pracownik tymczasowy?

Omawiane rozwiązanie niesie ze sobą niepodważalne korzyści również dla osoby rekrutowanej. Możliwość podjęcia zatrudnienia o charakterze zgodnym z wykształceniem, kompetencjami oraz doświadczeniem, bez konieczności samodzielnego poszukiwania ofert, jest niezwykle atrakcyjną perspektywą. Praca tymczasowa stanowi także stosunkowo łatwą drogę do rozwoju kariery dla osób początkujących oraz wracających po dłuższej przerwie.

Jak widać, zalety zatrudnienia pracownika tymczasowego dotyczą wszystkich podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Powyższe korzyści pokazują, że taka forma pozyskiwania jest zdecydowanie warta wzięcia pod uwagę.