Nikogo nie zaskoczy fakt, że nadrzędnym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest zysk. Ten z kolei najczęściej jest wynikiem szeroko zakrojonej optymalizacji kosztów, połączonej z zabiegami, mającymi na celu utrzymanie wysokiej wydajności. Jednym ze sposobów, aby odpowiedzieć na stale rosnące wymagania rynkowe — szczególnie w kontekście niedoboru wykwalifikowanego personelu — jest pozyskiwanie pracowników z zagranicy. Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty tej metody na uzupełnienie braków kadrowych, wskazując jednocześnie jej zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Pracownicy z zagranicy — sposób na braki kadrowe

Decydując się na zatrudnienie pracowników z zagranicy przedsiębiorca ma kilka różnych możliwości w zakresie kierunku, z którego pozyskiwani są kandydaci. Choć personel z Ukrainy to ostatnio dość popularne rozwiązanie, to jednak dużo większą estymą cieszą się kandydaci z krajów azjatyckich, którzy na rodzimym rynku zdążyli odznaczyć się wysoką wydajnością oraz niewygórowanymi wymaganiami finansowymi. Mowa tutaj przede wszystkim o personelu z Filipin, Indonezji, Bangladeszu i Nepalu.

Kandydaci z tych krajów, choć na pozór odległych kulturowo, zdolni są do szybkiej aklimatyzacji, jednocześnie będąc ludźmi pogodnymi i otwartymi na odmienne przekonania i zwyczaje — tak w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Cechuje ich również sumienność i dokładność podczas wykonywania obowiązków służbowych, obca im jest natomiast postawa roszczeniowa. Korzystając z usług agencji zatrudnienia tymczasowego, przedsiębiorca jest w stanie pozyskać zarówno personel ogólny, jak i wykwalifikowanych kandydatów o wąskiej specjalizacji.

Jak pozyskać pracowników z zagranicy?

Jeśli chodzi o formalną kwestię pozyskiwania pracowników z zagranicy, przedsiębiorca ma do wyboru dwie drogi — zatrudnienie tymczasowe oraz outsourcing. Pierwsza z wymienionych bliższa jest tradycyjnej formie zatrudnienia, jednak różnicą jest tutaj udział agencji, która niejako przejmuje odpowiedzialność za formalne aspekty pozyskiwania personelu. Rekrutacja, wszelkie wymogi administracyjne oraz kontraktowanie kandydatów — to wszystko leże w gestii agencji zatrudnienia tymczasowego. To przedsiębiorca odpowiedzialny jest jednak za odpowiednie przygotowanie personelu do wykonywania powierzonych zadań, w tym niezbędne szkolenia oraz nadzór.

Outsourcing, choć w wielu elementach podobny, różni się poziomem zaangażowania przedsiębiorcy w codzienne funkcjonowanie zespołu. W tym przypadku określa on raczej docelowy efekt pracy personelu z zagranicy, a faktyczną kontrolę nad jej przebiegiem oraz planem — a tym samym wydajnością poszczególnych kandydatów — sprawuje firma outsourcingowa. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że przedsiębiorca nie musi zajmować się kwestią zakwaterowania kadry.

Korzyści zatrudnienia pracowników z zagranicy

Jedną z największych zalet pozyskiwania pracowników z zagranicy jest fakt, że całość procesu rekrutacyjnego pozostaje po stronie agencji zatrudnienia tymczasowego, która pośredniczy w przedsięwzięciu. Podobnie wygląda kwestia wszelkich formalności wynikających z administracyjnych wymogów zatrudnienia obcokrajowców — w tym rejestracja, zakontraktowanie oraz obsługa płacowo-kadrowa. Przeniesienie odpowiedzialności za te procesy w prosty sposób przekłada się na oszczędność czasu, który przedsiębiorca musiałby poświęcić na ich realizacją, co jednocześnie prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych.

Kolejnym aspektem, który nierozerwalnie łączy się jednak z punktem poprzednim, jest specyfika samych pracowników z zagranicy. Agencja zatrudnienia tymczasowego dysponuje rozległą bazą kandydatów, co pozwala pozyskać personel dopasowany do profilu działalności przedsiębiorcy oraz branży, w której ten funkcjonuje. Nie bez znaczenia jest tutaj również czas trwania oraz elastyczność całego procesu, co znacząco zwiększa swobodę w kontekście realizacji kolejnych projektów.

Postaw na pracowników z zagranicy!

Więcej informacji na temat omawianej formy zatrudnienia znajdziesz na naszej stronie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami — nasi doradcy z chęcią rozwieją wszelkie wątpliwości!

Author

Comments are closed.