Zjawisko pracy tymczasowej dynamicznie zyskuje na popularności, co w naturalny sposób sprawia, że coraz więcej poważnych firm i przedsiębiorstw rozważa skorzystanie z usług agencji. Ten rodzaj zatrudnienia jest zatem dość szeroko komentowany przez branżowych ekspertów, jednak większą ilość publikacji poświęcona jest potencjalnym korzyściom i zagrożeniom postrzeganym z punktu widzenia kandydata, co nie stanowi jednak pełnego obrazu sytuacji. Dlatego właśnie poniżej omawiamy najważniejsze zalety pracy tymczasowej z perspektywy właściciela firmy.

Praca tymczasowa — najważniejsze korzyści dla Twojej firmy

Podstawową korzyścią płynącą z tej formy zatrudnienia jest wysoki poziom wolności oraz niespotykana wcześniej elastyczność w działaniu, niemożliwe do utrzymania w przypadku tradycyjnego stosunku pracy. Pozwala ona dynamicznie reagować na zmieniające się trendy rynkowe oraz szybciej wdrażać nowe projekty. Jest to również dobry sposób, aby na bieżąco regulować liczbę członków poszczególnych zespołów w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania firmy. Jest to szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw z branż sezonowych, gdzie największy ruch przypada na kilka określonych miesięcy w ciągu roku.

Większa wolność w zakresie wymiaru zatrudnienia to nie tylko możliwość reagowania na nagłe i niespodziewane zawirowania kadrowe — między innymi choroby, zwolnienia, urlopy czy też inne, nierzadko stosunkowo długie nieobecności — to także sposób na minimalizowanie ryzyka towarzyszącego podejmowaniu nowych przedsięwzięć. Umowa z agencją pracy tymczasowej pozwala na zakontraktowanie wykwalifikowanej kadry w niemal dowolnym wymiarze czasowym — kilka miesięcy, tygodni, a niczym niespotykanym nie są nawet zlecenia kilkudniowe. Dzięki temu firma jest w stanie wdrażać dodatkowe projekty bez ponoszenia znacznych kosztów związanych z bezpośrednim pozyskiwaniem i zatrudnianiem specjalistów.

Oszczędność czasu i środków — zalety pracy tymczasowej

Korzystanie z usług agencji zatrudnienia tymczasowego to również skuteczny sposób na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Podstawowym obszarem dla oszczędności jest naturalnie proces rekrutacyjny, który w tym przypadku pozostaje w gestii agencji. Opłaca się to szczególnie w odniesieniu do projektów krótkoterminowych, a także dla zapewnienia ciągłości przedsięwzięć już trwających.

W praktyce oznacza to całkowite przejęcie przez agencję obowiązków formalnych i administracyjnych. Począwszy od kwestii umów i wynagrodzenia, poprzez ubezpieczenie oraz ewentualne odszkodowania, a na dodatkowych badaniach i szkoleniach kończąc. Taki układ pozwala firmie w pełni wykorzystać wiedzę i umiejętności kandydatów bez konieczności zagłębiania się w sprawy administracyjne, co samo w sobie stanowi oszczędność czasu, a tym samym pieniędzy.

Dodatkowym atutem jest fakt, że w przypadku pracy tymczasowej nad konkretnymi projektami agencja zazwyczaj wyznacza również koordynatora, którego zadaniem jest nadzorowanie realizacji przedsięwzięcia. Nie tylko zdejmuje to z nas odpowiedzialność za bezpośrednią kontrolę nad osobami zatrudnionymi, ale również umożliwia znacznie lepszy przepływ informacji i wytycznych. Dzięki temu możemy monitorować jedynie efektywność całego przedsięwzięcia, zamiast wydajności poszczególnych jednostek.

Zalety korzystania z usług agencji pracy tymczasowej — nieograniczone możliwości

Zatrudnienie pracowników na zasadzie tymczasowej niesie ze sobą także kilka innych zalet. Jest to sposób na dokładne sprawdzenie kandydatów, którym następnie firma może zaproponować umowę na stałe. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie pozyskać specjalistów bez ponoszenia kosztów rekrutacji, jednocześnie eliminując potrzebę szkolenia wstępnego. Pomaga to również wypełnić braki kadrowe na czas poszukiwania odpowiedniego kandydata.

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej jest zatem atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, niezależnie od profilu działalności firmy. Do zalet tej koncepcji należą między innymi większa elastyczność, oszczędność środków i czasu oraz możliwość pozyskania wykwalifikowanego personelu.

Author

Comments are closed.