Nie jest tajemnicą, że widmo koronawirusa diametralnie odmieniło krajobraz gospodarczy wielu państw — w tym także Polski. Globalna pandemia nie pozostała bez wpływu na kondycję rodzimych przedsiębiorców, a wygasający trend napływu siły roboczej z Ukrainy, w połączeniu z powoli topniejącą gospodarką, pozostawiły wiele firm w obliczu trudnych do załatania braków kadrowych. Skutecznym — a przede wszystkim bezpiecznym — wyjściem z tej sytuacji okazuje się rekrutacja pracowników z regionu południowo-wschodniej Azji, konkretnie z Indonezji oraz Filipin.

Koronawirus a gospodarka

Czasy pandemii koronawirusa znacznie ograniczyły możliwości normalnego funkcjonowania wielu polskich przedsiębiorców. Wiele firm zostało zmuszonych do ograniczenia zakresu swojej aktywności, podczas niektóre całkowicie wstrzymały działalność. Zatrudnienie dodatkowego wsparcia z Filipin oraz Indonezji może stanowić pomoc w tej kwestii.

Pracownicy z Indonezji oraz Filipin w czasie koronawirusa

Oba z branych pod uwagę krajów mogą poszczycić się stosunkowo korzystnymi statystykami w kontekście panującej pandemii. Stosunek liczby przypadków oraz śmierci będących bezpośrednim wynikiem zakażenia koronawirusem do całkowitej populacji utrzymany jest na niskim poziomie, co znacząco redukuje ryzyko zarażenia. Dzięki temu rekrutacja pracowników z Indonezji i Filipin staje się atrakcyjną i bezpieczną opcją dla przedsiębiorców z wielu obszarów rynku. Duża liczba ludności tych krajów zapewnia dostateczną siłę roboczą do przetrwania tego trudnego pod względem gospodarczym okresu.

Istotną zaletą jest również specyfika samych kandydatów. Osoby z tej części Azji cechują się nadzwyczajną otwartością — zarówno w kontekście powierzanych zadań, jak i kontaktów międzyludzkich — a także wyjątkową lojalnością. Chęć polepszenia swej sytuacji materialnej oraz perspektywa wyjazdu do kraju powszechnie uważanego za zamożny motywuje ludność z Filipin oraz Indonezji do wytężonej i sumiennej pracy. Brak wygórowanych roszczeń oraz pogodne usposobienie czyni z nich pracowników idealnych, nie tylko w czasie pandemii koronawirusa.

Dlaczego warto postawić na pracowników z Filipin oraz Indonezji

Wbrew pozorom Filipińczycy i Polacy mają wiele wspólnego — zarówno w sensie kulturowym, jak personalnym. Jako jedyne katolickie państwo w tej części Azji (około 80% wyznawców tej religii) kraj ten pod względem obyczajowości i kultywowanych zwyczajów nie odbiega zbytnio od tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. Przeszło stumilionowa populacja to nieoceniony potencjał dla agencji rekrutującej — wśród ludności nie brakuje wykwalifikowanych fachowców o wąskiej specjalizacji, jak również pracowników ogólnych. Tamtejszych kandydatów cechuje nadzwyczajna otwartość i szeroko pojęta pogoda ducha — poza umiejętnościami zawodowymi Filipińczycy wnoszą pozytywną aurę oraz miłą atmosferę.

Mimo że dominującą religią w Indonezji jest Islam, mieszkańcy tego kraju wykazują dość swobodne podejście do kwestii wyznaniowych. Populacja na poziomie 260 milionów sprawia, że nawet stosunkowo niewielki odsetek ludności chrześcijańskiej w praktyce oznacza kilkanaście milionów katolików. Różnice kulturowe nie stanowią jednak zbyt uciążliwej bariery dla przedsiębiorców, gdyż kandydaci z tej części globu okazują się być niezwykle otwarci w kwestii odmiennych obyczajów i przyjętych norm, przy tym pozostając solidnymi i uczciwymi pracownikami. W kwestii kwalifikacji, Indonezyjczycy to głównie osoby z doświadczeniem w branży budowlanej, choć znaleźć można również kandydatów o innych umiejętnościach.

Jak uzupełnić kadrę pracowniczą w czasach koronawirusa?

Rekrutacja osób z Indonezji oraz Filipin jest skutecznym wyjściem na radzenie sobie z negatywnym wpływem gospodarczym koronawirusa, widocznym w wielu obszarach rynku. Pozorna bariera kulturowa nie sprawia żadnych kłopotów w szybkiej aklimatyzacji kandydatów. Wśród pozyskiwanych pracowników znajdują się także wysoce wykwalifikowani specjaliści, z których wiedzy i doświadczenia czerpać mogą rodzimi przedsiębiorcy z wielu branż. W obliczu stopniowego zwalniania tendencji do zatrudniania kandydatów ze wschodniej części Europy, rekrutacja pracowników z Azji południowo-wschodniej okazuje się doskonałym sposobem na uzupełnienie kadry w obliczu koronawirusa.

Author

Comments are closed.