Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, skomplikowana sieć zależności biznesowych oraz często trudne do przewidzenia trendy i decyzje konsumenckie — to wszystko niejako wymusza na przedsiębiorcach wzmożoną gotowość do reagowania oraz konieczność ciągłej adaptacji do zmiennej scenerii. Jednym z potencjalnych rozwiązań tej zagwozdki może być skorzystanie z usług agencji zatrudnienia tymczasowego — nowoczesnej formy doraźnego pozyskiwania kadry.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Najogólniej rzecz ujmując, jest to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej, która pod nadzorem docelowego podmiotu wykonywać ma określone zadania służbowe. Kluczowym aspektem jest fakt, że wszystkie te podmioty — kandydat, agencja i przedsiębiorca — związanie są umową regulującą warunki zatrudnienia.

Polskie prawo dość precyzyjnie reguluje warunki tego rodzaju zatrudnienia, a konkretnie — kiedy jest ono nie możliwe. Tak więc pracownik tymczasowy nie może zostać zatrudniony do wykonywania zadań szczególnie niebezpiecznych, nie może on także zastąpić osoby uczestniczącej w strajku lub zwolnionej z przyczyn od siebie niezależnych przez okres 3 miesięcy od owego zwolnienia. Okres zatrudnienia takiego kandydata nie może również przekraczać jednego roku.

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji?

Podstawową zaletą takiej kooperacji jest przeniesienie wszystkich obowiązków formalnych dotyczących kandydata z przedsiębiorcy na agencję, która de facto staje się podmiotem zatrudniającym. Oznacza to, że odpowiedzialność za rozliczenia, ubezpieczenie oraz odprowadzanie podatku dochodowego spoczywa na agencji właśnie. Taki stan rzeczy znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcy, oszczędzają jednocześnie czas i środki.

Istotnym czynnikiem jest również selekcja i rekrutacja kandydatów. Korzystając z usług agencji przedsiębiorca zdejmuje z siebie obowiązek poszukiwania kandydatów oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Nie tylko oszczędza on w ten sposób cenny czas — a tym samym również środki — ale zyskuje także możliwość łatwego pozyskania wysoce wyspecjalizowanych fachowców.

Zalety zatrudnienia pracowników tymczasowych Ten sposób na uzupełnienie braków kadrowych niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści dla przedsiębiorców. Najważniejsze zalety zatrudnienia pracowników tymczasowych to:

  • możliwość szybkiej adaptacji do panujących warunków — elastyczność w uzupełnianiu braków kadrowych w ramach zastępstwa lub konieczności poszerzenia zespołu;
  • praca nad określonym projektem — możliwość zatrudnienia specjalistów celem wykonania określonego zadania;
  • nowa perspektywa — świeże spojrzenie nierzadko nadaje projektowi właściwy kierunek;
  • wysoka efektywność — kandydaci przyzwyczajeni do tej formy zatrudnienia nastawieni są na szybkie dostarczanie rezultatów;
  • wysokie kwalifikacje — możliwość dokonania selekcji spośród najlepszych kandydatów o wąskiej specjalizacji;
  • szybka rekrutacja — brak konieczność samodzielnego pozyskiwania i sprawdzania kandydatów.

W jakim momencie warto postawić na pracownika tymczasowego?

Ta forma zatrudnienia może stanowić doskonałe remedium na wszelkiego rodzaju braki kadrowe — zarówno w kontekście zastępstwa nieobecnego członka zespołu, jak i jego poszerzenia z uwagi na większy natłok obowiązków. Z usług agencji warto zatem skorzystać w przypadku różnego typu nieobecności długoterminowych — urlopy macierzyńskie, L4 — a także podejmowania projektów wymagających dużego nakładu środków oraz wykwalifikowanej kadry.

Co zyskuje pracownik tymczasowy?

Omawiane rozwiązanie niesie ze sobą niepodważalne korzyści również dla osoby rekrutowanej. Możliwość podjęcia zatrudnienia o charakterze zgodnym z wykształceniem, kompetencjami oraz doświadczeniem, bez konieczności samodzielnego poszukiwania ofert, jest niezwykle atrakcyjną perspektywą. Praca tymczasowa stanowi także stosunkowo łatwą drogę do rozwoju kariery dla osób początkujących oraz wracających po dłuższej przerwie.

Jak widać, zalety zatrudnienia pracownika tymczasowego dotyczą wszystkich podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Powyższe korzyści pokazują, że taka forma pozyskiwania jest zdecydowanie warta wzięcia pod uwagę.

Author

Comments are closed.